วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

บทบรรณาธิการ"ดนตรีดีจัง"

บทบรรณาธิการ

ดนตรีดีจัง
            ในวงการดนตรีนั้นมีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีชื่อที่แตกต่างกันไป กลอง กีต้า เบส และเครื่องดนตรีที่ส่งเสียงดังที่สุดให้เสียงที่มีพลังเพิ่มความสนุกของเพลงที่ กีต้า เบส กลอง เล่นรวมกัน กลองเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นดนตรีและชนิดของกลองที่เลือกใช้เป็นเรื่องสำคัญสุด  ๆ เพื่อการใช้กลองอย่างมีความสุขและเพิ่มอัคธรสในการตีกลอง
การเลือกซื้อกลองนั้นถือเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ เพราะหากซื้อไปแล้วเป็นกลองที่มีราคาแพงแต่เสียงของกลองนั้นไม่เข้ากับสไตล์ของผู้เล่นยกตัวอย่างเช่น กลอง TAMA ให้เสียงที่แน่นหนักหน่วงเหมาะกับคนที่ตีกลองแนว ROCK , METAL เป็นต้น ซึ่งหากบังเอิญว่าผู้เล่นเป็นสไตล์แบบชอบเพลง Jazz ก็คงจะไม่อภิรมย์ซักเท่าไหร่ ฉะนั้นกลองที่เหมาะกับเพลง Jazz คือ Peal    ยี่ห้อที่จะแล้วดีใช้แน่นอนต้องดังและมีชื่อและไม่เปราะบาง ยี่ห้อของกลองที่ดียกตัวอย่างเช่น LUDWIG   PEAL   MR,DRUM  TAMA  เป็นต้น

มีกลองหลากหลายชนิดบนโลกใบนี้ และข้อมูลข่าวสารหลาย ๆ ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และบกพร่องก่อนที่จะเลือกซื้อกลองก็ควรหาข่าวสาร คำแนะนำต่าง ๆ จาก แหล่งข่าวหรือสอบถามคนที่เล่นมาก่อน สุดท้ายนี้ขอให้ทุก ๆ คนที่ตามหากลองดี ๆ เป็นของตัวเองอาจจะเริ่มหัด หรือ มืออาชีพได้กลองที่เหามะกับตนมากที่สุดและสนุกไปกับมัน

                                                                                                       อภิสิทธิ์   แสงศรี 

2 ความคิดเห็น:

บทบรรณาธิการ"ดนตรีดีจัง"

บทบรรณาธิการ “ ดนตรีดีจัง ”             ในวงการดนตรีนั้นมีเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีชื่อที่แตกต่างกันไป กลอง กีต้า เบส แล...